Valimisliit ÜHINE RUHNU valimisprogramm 2021

101. Andre Nõu

102. Heiki Kukk

103. Andres Keskpaik

104. Andrus Rebane

105. Margus Meola

106. Silver Roostik

107. Johannes Halberg

108. Jaanus Torrim

Austatud Ruhnu valla volikogu valija!

Kohe on saabumas kohaliku omavalitsuse valimised, seega pöördun Sinu poole, et kutsuda Sind valimistest osa võtma ja andma oma hääl valimisliidule Ühine Ruhnu. Ühise Ruhnu kandidaatide nimekiri koosneb aktiivsetest erinevatelt elualadelt pärinevatest vallakodanikest, kes saarel alaliselt elavad ja töötavad. Oleme kursis kohapealse elu ja inimeste vajadustega ning võtnud endale südameasjaks järjest parema ning vallakodanike ootustele ja vajadustele vastava elukeskkonna loomise. Meie eesmärk on selge, sihikindel ja stabiilne areng, mis vastaks kogukonna ootustele. Peame väga oluliseks, et nii praegused kui ka tulevased uued saare elanikud tunneksid ennast vajalike ja tunnustatutena.

Praeguseks on mitmed olulised projektid juba lõpetatud

Valimisliidu Ühine Ruhnu sihiks on iseseisva jätkusuutliku saarvalla hoidmine kokkulepitud tegevuskava kaudu. Iseseisva saarvalla eeliseks on probleemidele kiiresti ja elukeskkonna pidev arendamise soov, kuna otsuseid saame teha ise. Tegevuskava on üles ehitatud ruhnlastele parema elukeskkonna loomise ja püsielanike arvu suurendamise printsiibil.

Liinilaev Runö uue operaatori hankel tuleb tagada regulaarsete kaubareiside toimumine aastaringselt vähemalt korra kvartalis suure mahutavusega laevaga. Samuti tuleb liinilaeva operaatori hankel tagada tehniliste rikete või ebasobivate ilmaolude tõttu ära jäänud reiside korraldamine graafikuväliselt vastavalt valla soovile. Uue liinilaeva eskiisi väljatöötamine ja projekteerimine, jätkuv aktiivne suhtlus transpordiühenduste vajadustele vastavaks muutmise teemadel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Tihendame lennugraafikut oktoobrikuus.

Toetame ettevõtlust läbi parema transpordiühenduse. Loome Tööstuse kinnistule ettevõtluse tarbeks elektriühendusega, vee-ja kanalisatsiooniga ühendatud mitmeotstarbelise tööstushoone/hooned. Toetame töökohti loovaid ettevõtlusideid. Toetame saare loodusvarade ning põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse saaduste kohapealset väärindamist ja töötlemist, mis arendab kohalikku ettevõtlust ning säilitab ja loob saarele uusi töökohti.

Soodustame õpetajate elama asumist Ruhnu, nende täiendõpet ja koostööd teiste väikesaarte koolidega. Toetame huvihariduse ja huvitegevuse jätkamist. Loome paremad tingimused tööõpetuse tundide läbiviimiseks. Jätkame lastehoiu teenuse pakkumist.

Rajame olemasolevast päästehoonest kiirabikeskuse. Riigi abiga uue kutselise ja vabatahtlike päästehoone ehitamine.

Toetame saarele rahvast toovaid ja Ruhnut positiivsest küljest tutvustavaid kultuuriüritusi. Toetame jätkuvalt kodanikuühenduste projektitegevusi.

Jäätmemajanduse arendamine toimub läbi kehtiva jäätmekava juurde kuuluva tegevuskava kaudu. Esimene samm on suurema varjualuse loomine jäätmejaama territooriumile segaolme-ja pakendijäätmete ladustamiseks.

Läbi kokkulepete maaomanikega võtame valla kasutusse olulistesse sihtkohtadesse viivad teed, et tagada teede korrashoid ja avatus.

Renoveerime vallale kuuluvaid munitsipaalelamuid. Ehitame juurde kaks paarismaja õpetajatele ja teistele saare arenguks vajalikele elanikele, kuna see mõjutab otseselt inimeste otsust tulla saarele töötama ja elama. Loome lastega peredele mugava elukeskkonna.

Hoiame vee hinna samal tasemel.

Viime lõpuni Ringsu sadamasse autodele ja veesõidukitele tankla rajamise.